0 553 801 48 22 bilgi@aerotech.com.tr

Aerotech Savunma ve Havacılık şirketi arıştırma geliştirme projeleri ile havacılık alanında çalışmalar yürütmek üzere Anadolu Üniversitesi Teknoloji Bahçesinde kurulmuştur. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve havacılık alanında yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi kuruluş amacıdır. İnsansız hava araçları ve bu hava araçlarına entegre edilecek her türlü görev üniteleri için sistem tasarımı, yazılım geliştirme, yapısal üretim ve entegrasyon faaliyetlerinde çalışmalar yürütmektedir.

Tasarımdan üretime akademik bilginin hayata geçirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi şirketin genel faaliyet alanını belirleyen unsurdur. Aerotech Savunma ve Havacılık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir. Kurumumuz bu yetkilendirmeyle İHA-0 ve İHA 1 kategorilerinde  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce onaylı eğitimler düzenlemektedir. Alanında uzman eğitmenlerce gerçekleştirilen eğitimlerimiz neticesinde katılımcılar insansız hava araçlarını emniyetli bir şekilde yasal mevzuata uygun olarak kullanabilme yetkisi elde etmektedir.

İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi, geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli eğitimlerin sağlanması faliyetlerinin tamamında etkin rol alan Aerotech Savunma ve Havacılık insansız hava araçları konusunda uzman deneyimine sahiptir.

Aerotech Savunma ve Havacılık olarak gelişime açık yenilikçi fikirlerle sizlerleyiz...